نرم افزارهاي تخصصي

آموزش برنامه نویسی به زبان Python
25,000 تومان

آموزش برنامه نویسی به زبان Python

آموزش مهارتهای هفت گانه ICDL2016 NP
39,800 تومان

آموزش مهارتهای هفت گانه ICDL2016 NP

Visual Studio 2015,Telerik, Lynda Training
13,000 تومان

Visual Studio 2015 + Telerik + Lynda Training

پاورپوینت معماری پایدار
5,500 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 60 اسلاید میباشد.

پاورپوینت طراحی درمانگاه
9,500 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 103 اسلاید میباشد.

پاورپوینت حسینیه رحیمیان (پروژه مرمت)
5,500 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 57 اسلاید میباشد.

پاورپوینت ضوابط و مقررات ساخت واحدهای مسکونی
2,500 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 18 اسلاید میباشد.

پاورپوینت بتن و انواع آن
5,500 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 60 اسلاید میباشد.

پاورپوینت معرفی بخشهای فرهنگسرا
5,500 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 46 اسلاید میباشد.

پاورپوینت مطالعات مسکونی( 512 دستگاه)
4,950 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 35 اسلاید میباشد.

پاورپوینت معماری اسلامی (مسجد)
3,500 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 32 اسلاید میباشد.

پاورپوینت نمونه تطبیقی بیمارستان رسول اکرم
4,950 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 45 اسلاید میباشد.