آموزش درسي دبيرستان وپیش دانشگاهی

آموزش تصویری زیست شناسی چهارم دبیرستان
16,500 تومان

آموزش تصویری زیست شناسی چهارم دبیرستان

آموزش چند رسانه ای دروس کامل دوم دبیرستان (ریاضی)
18,000 تومان

شامل دروس:- ریاضی - فیزیک- عربی- زبان- هندسه - شیمی

آموزش کلیه دروس اول دبیرستان
18,000 تومان

شامل دروس ریاضی، فیزیک، علوم زیستی و بهداشت ، زبان، شیمی، عربیبر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

آموزش کلیه دروس سوم دبیرستان(تجربی)
18,000 تومان

شامل دروس ریاضی، فیزیک، عربی، زبان، زیست، شیمیبر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

آمورش فارسی تصویری کل ریاضی 2 دوم دبیرستان تجربی و ریاضی
20,000 تومان

آمورش تصویری کل ریاضی 2 دوم دبیرستان تجربی و ریاضی به همراه هزاران تست و آزمون ساز پیشرفته

آمورش فارسی و تصویری کل حسابان سوم دبیرستان
20,000 تومان

آمورش تصویری کل حسابان سوم دبیرستان به همراه هزاران تست و آزمون ساز پیشرفته

نرم افزارفیزیک 1 و آزمایشگاه اول دبیرستان به همراه آزمون ساز پیشرفته
22,000 تومان

فیلم تدریس توسط دبیران مجرب با حل مسائل امتحانی

آموزش فارسی وتصویری فیزیک 1 و 2 چهارم دبیرستان به همراه آزمون ساز پیشرفت
22,000 تومان

آموزش تصویری فیزیک 1 و 2 چهارم دبیرستان به همراه آزمون ساز پیشرفته و نکات مهم ( رشته تحربی)

آموزش تصویری فیزیک و آزمایشگاه چهارم دبیرستان تجربی
25,000 تومان

آموزش تصویری فیزیک و آزمایشگاه چهارم دبیرستان تجربی

آموزش تصویری ریاضی عمومی چهارم دبیرستان تجربی
17,500 تومان

آموزش تصویری ریاضی 4 (چهارم دبیرستان) رشته تجربی آموزش تصویری ریاضی عمومی چهارم دبیرستان تجربی