كاربردي كامپيوتر

کیت نرم افزاری کنترلر دستگاههای کالر آیدی
70,000 تومان

این کیت نرم افزاری جهت ارتباط دستگاههای کالر آیدی با نرم افزارهای مختلف شرکت لازم است

نرم افزار چاپ چک رادیکال
30,000 تومان

نرم افزار چاپ چک رادیکال ، برای مدیریت چک های پرداختی و چاپ بر روی انواع دسته چک های بانکی تولید شده است