سيستم هاي صوتي

رم ریدرچند کاره پکدار  (  mini SD انواع M2 و   micro)
21,000 تومان

بسیاری از مموری کارتها را پشتیبانی می کند بخصوص مموری دوربین های عکاسی و انواع m2 , micro.mini.sd