آموزشي و كمك آموزشي

دنیای میکروبها (میکروبیولوژی)
24,000 تومان

تالیف دکتر محمد نایبی استاد دانشگاه . ناشر شرکت سهامی چهر1362قطع وزیری348صفحه دست دوم