بردهاي آموزشي

کنترل از راه دور 8 وسیله برقی با بلوتوث
350,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

قفل رمز RFID با نمایشگر LCD کاراکتری
280,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

فاصله سنج اولتراسونیک ( 4CM تا 400CM )
200,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

تایمر کنفرانس با نمایشگر سون سگمنت
180,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

ارسال بی سیم متن با ارتباط مادون قرمز
300,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

اطفاء حریق با قابلیت هشدار از طریق تماس تلفنی
250,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

کنترل دما با مانیتورینگ روی کامپیوتر از طریق پورت USB
300,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

قفل رمز با RFID (بدون میکروکنترلر)
150,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

قفل رمز با RFID
250,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

کنترل از راه دور 4 وسیله برقی با فرستنده مادون قرمز
190,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

ربات مسیر یاب
350,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

کنترل DC موتور با کامپیوتر از طریق پورت USB
280,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی