بازاریابی

کتاب ثروتمندان به چه می اندیشند
13,000 تومان

نوشته : رابرت کیوساکی،ناشر : آوین،ترجمه : مجتبی مهری؛تحول در افکار برای رسیدن به آزادی مالی

کتاب برند سازی در بازار خدمات مالی
12,500 تومان

نوشته:مجید رضا داوری-علی سلیمانی بشلی،ناشر:رسا؛برند و مدیریت استراتژیک آن و کاربرد در صنعت بانکداری

کتاب مدیریت استراتژیک تبلیغات
3,000 تومان

نوشته : احمد روستا-علی خویه،ناشر : رسا؛بررسی مراحل،اجرا ،ماهیت و ارزیابی مدیریت استراتژیک تبلیغات

کتاب میلیونر شدن در جوانی
20,000 تومان

نوشته : مت موریس،ناشر :بنیاد فرهنگ زندگی،ترجمه :ناهید سپهر پور؛چگونه زندگی خود را پسرفت ناپذیر کنید

فروش موفق
3,000 تومان

مجموعه کامل سمینارهای فروش موفق برایان تریسی

کتاب فنون بازاریابی تلفنی
8,000 تومان

نوشته : استیفن شیفمن،ناشر : اردیبهشت، ترجمه : کامران پروانه ؛روش موفقیت آمیز در بازاریابی به صورت تلفنی

آموزش جامع برنامه نویسی فرترن
23,900 تومان

آموزش جامع Fortran 95 فیلم آموزش به زبان فارسی

کتاب مجموعه کتاب های کامیابی
15,000 تومان

نوشته : رندی گیج ،ناشر : پردیس دانش ،ترجمه : فرشید قهرمانی ؛ اصول رسیدن به کامیابی در زندگی و کار