سريال خارجي

سریال امپراطور دریا (دوبله فارسی)
40,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/300054

سریال قصه های جزیره (78 قسمت - دوبله فارسی)
40,000 تومان

شماره مجوز: 155/93/101052

سریال جواهری در قصر (یانگوم) - دوبله فارسی
45,000 تومان

شماره مجوز: 155/90/6358742

سریال یوسف پیامبر(ع) + پشت صحنه سریال
35,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/6357147

سریال داستان بروسلی (دوبله فارسی)
25,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/9687144

سریال ترکیه ای گمگشته (یوسف) - دوبله فارسی
20,000 تومان

شماره مجوز: 155/92/987321

سریال بسوی جنوب (دوبله فارسی)
20,000 تومان

شماره مجوز: 155/89/635353

سریال شاید برای شما هم اتفاق بیافتد (رمضان 91)
20,000 تومان

شماره مجوز: 155/93/90902

سریال کره ای دو دوست (دوبله شده صداوسیما)
25,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/360021

سریال راز گنج پنهان (دوبله فارسی)
20,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/321014