پاور

پاور ویرا فن بزرگ (منبع تغذیه کامپیوتر)
55,000 تومان

پاور 630 وات ویرا big fan جهت تناسب توان و قدرت پاور با سایر اجزای مصرف کننده اش)